top of page

Thrive Wellness Clinic

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

ชั้น2 เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 
Opening Hours เวลาเปิดทำการ 10:00 -19:30 

thrive-clinic.png

THRIVE

ACTIV HAirCELL Treatment

Hair Loss

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น นอกจากร่างกายที่เปลี่ยนไปแล้ว เส้นผมบนหนังศีรษะก็ฟ้องว่ากำลังเข้าสู่วัยชราเช่นกัน ทั้งร่วง บาง และเปลี่ยนสี ภาวะผมร่วง ผมบาง อาจมีสาเหตุมาจากฮอร์โมนและพันธุกรรม ส่วนใหญ่เกิดในช่วงอายุประมาณ 35-50 ปี แต่ก็สามารถพบได้ในวัยรุ่นเช่นกัน เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนเพศชายเป็นหลัก ส่วนเพศหญิง ภาวะผมร่วง ผมบางมักจะเกิดมากในช่วงใกล้หมดประจำเดือนเพราะเกิดการลดลงของฮอร์โมนเพศหญิงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น นอกจากร่างกายที่เปลี่ยนไปแล้ว เส้นผมบนหนังศีรษะก็ฟ้องว่ากำลังเข้าสู่วัยชราเช่นกัน ทั้งร่วง บาง และเปลี่ยนสี ภาวะผมร่วง ผมบาง อาจมีสาเหตุมาจากฮอร์โมนและพันธุกรรม ส่วนใหญ่เกิดในช่วงอายุประมาณ 35-50 ปี แต่ก็สามารถพบได้ในวัยรุ่นเช่นกัน เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนเพศชายเป็นหลัก ส่วนเพศหญิง ภาวะผมร่วง ผมบางมักจะเกิดมากในช่วงใกล้หมดประจำเดือนเพราะเกิดการลดลงของฮอร์โมนเพศหญิง

Hair Before-after.jpg

Hair Growth Cycle

HairGrowthCycle-ACTIVCELL.jpg

วงจรชีวิตของเส้นผมมี 3 ช่วงคือ

 • เจริญเติบโต (Anagen)  โดยในสภาวะนี้จะมีช่วงเวลา ประมาณ 2-8 ปีโดยปรกติ ผมเราจะยาวขึ้นเดือนละ 1 เซนติเมตร ซึ่ง 80% ของผมคนเราจะอยู่ในสภาวะนี้

 • ช่วงสภาวะเสื่อมถอย (Catagen) ซึ่งเป็นช่วงที่เซลล์ผมของเราเริ่มเข้าสู่สภาวะเสื่อมสภาพและพร้อมที่จะหลุดร่วงได้ตลอดเวลา ในระยะนี้จะกินเวลาประมาณ 1 เดือน โดย 2% ของผมเราจะอยู่ในช่วงเวลานี้

 • ช่วงหลุดร่วงและ งอกใหม่ (Telogen) อาจเรียกได้ว่าเป็นระยะพักตัว ในช่วงเวลา 3-4 เดือน เมื่อผมที่เสื่อมสภาพหลุดร่วงออกไป เซลล์ที่ทำหน้าที่งอกผมจะมีระยะพักตัวก่อนที่ผมจะเริ่มงอกใหม่และเข้าสู่ช่วงเจริญเติบโตต่อไป

WHY HAIR LOSS?

มีหลายๆสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารการกิน และการใช้ชีวิตของเราซึ่งล้วนมีผลทำให้เรามีสุขภาพของเส้นผมที่แย่ และนำไปสู่สภาวะผมร่วงได้ ซึ่งหากเราได้ทำความเข้าใจถึงสาเหตุเหล่านั้น ก็ย่อมทำให้เราช่วยให้ป้องกันไม่ให้ผมร่วงได้

 • การขาดสารอาหาร

       การขาดสารอาหารสามารถทำให้เกิดสภาวะผมร่วงได้ โดยทั่วไป รูปแบบหัวล้านในเพศชายมักเกิดขึ้น อาหารที่จำเป็นในการช่วยให้เส้นผมของเราแข็งแรงและอยู่กับเราไปนานๆได้แก่ โปรตีน มิตามินต่างๆ โดยหากเรารับประทานโปรตีน อย่างน้อย 150 กรัมต่อวัน จะเพียงพอในการมีผมที่แข็งแรงเนื่องจาก เส้นผมของเราประกอบไปด้วยโปรตีนถึง 90% รวมถึงวิตามินต่างๆ เช่น ธาตุเหล็กมีส่วนช่วยลดอาการผมร่วงได้หากเราได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ

 • อายุ

      ในช่วงอายุ 20-30 ปี เราจะมีต่อมรากผมอยู่ที่ 615 ต่อมในพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร ซึ่งเมื่ออายุเรามากขึ้นถึงช่วง 50 ปี จำนวนต่อมจะลดลงเหลือ 485 ต่อม และลดลงเหลือ 435 ต่อมในช่วงอายุ 80 ปี ดังนั้นคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากผมเราจะบางลงเมื่ออายุเรามากขึ้น

 • ความเครียด Stress

       ในการใช้ชีวิตแต่ละวัน หากเราใช้ชีวิตด้วยความเครียดเป็นเวลานานๆ Adrenal Gland จะผลิตสาร อดรีนาลีนออกมาเป็นปริมาณมากกว่าปรกติ ซึ่งสามารถนำไปสู่สาร Testosterone และ dihydrotestosterone (DHT) เมื่อสาร dihydrotestosterone (DHT) ถูกผลิตขึ้น ซึ่งสารตัวนี้จะไปยับยั้งไม่ให้สารอาหารไปเลี้ยงผมซึ่งจะนำไปสู่อาการหัวล้านในเพศชาย ดังนั้นหากเราอยากจะลดสภาวะผมร่วงก็ควรลดความเครียดจากการใช้ชีวิตให้น้อยลงนะครับ

 • การสูบบุหรี่

       การสูบบุหรี่จะมีผลโดยตรงกับการไหลเวียนของกระแสเลือด ซี่งจะลดประสิทธิภาพที่จะนำพาเลือดไปเลี้ยงต่อมรากผม ซึ่งส่งผลโดยตรงกับความแข็งแรกของผมของเรา ดังนั้นเราควรงดสูบบุหรี่หากเราเริ่มมีปัญหาผมบาง

Healthy Food
Stressed Woman
Ashtray

ทางแก้ปัญหา Solution

       เมื่อถึงระยะเวลาหลุดร่วงแต่ไม่มีการเกิดของเส้นใหม่ นั่นคือสิ่งที่ต้องกังวล หากไม่ทำการรักษาก็จะเสี่ยงกับภาวะหัวล้านได้ในที่สุด วิธีการรักษาผมร่วง ผมบาง มีหลายวิธีมากทั้งการกินยา ปลูกผม PRP และการใช้สเต็มเซลล์ต้นกำเนิด

Petri Dish

ACTIV HAIRCELL TREATMENT

เป็นการรักษาโดยเซลล์บำบัด หรือการใช้เซลล์ต้นกำเนิด โดยไม่ต้องมีการผ่าตัด แพทย์จะทำการเก็บเซลล์รากผมแยกให้เหลือรากผม แล้วนำเข้าเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการเพื่อปั่นให้ได้เป็นสารน้ำ ซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์ต้นกำเนิดและ growth factor ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับเซลล์รากผม เนื่องจากเป็นสารภายในเซลล์ต้นกำเนิดของรากผมของคนไข้เอง นำไปฉีดบริเวณที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการงอกของเส้นผม

ขั้นตอน

ขั้นตอนกระบวนการ 3 ขั้นตอนภายใน 30 นาที

 1. เก็บเซลล์ต้นกำเนิด เริ่มจากการฉีดยาชา บริเวณพื้นที่ที่รากผมงคงแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ และทำการเก็บชิ้นเนื้อบางส่วนออกมาเพื่อเป็นสารตั้งต้นของ Stem Cell ของเรา โดยไม่ต้องผ่าตัด มีเพียงแผลจุดเล็กๆ ประมาณ 1 ซม.เท่านั้น

 2. นำสารตั้งต้น SC ผ่านเครื่อง Regenera Activa ซึ่งเครื่องจะทำการแยก SC ที่มีความเข้มข้นในการปลูกรากผมออกมา

 3. นำสารที่ประกอบไปด้วย เซลล์ต้นกำเนิด ฉีดกลับเข้าไปในบริเวณที่ต้องการปลูกผมเพิ่มเติม

ผลลัพธ์

ผลที่เห็นคือ จะมีรากผมเกิดใหม่มากขึ้นภายใน 1-3 เดือนแรก และจะเห็นว่าผมหนาขึ้นหลังจาก 6 เดือนเป็นต้นไป โดยในช่วงแรกแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำสีผม ดัดผม หรือสัมผัสกับสารเคมีเพื่อให้รากผมที่เกิดใหม่มีความแข็งแรง หลังจาก 6 เดือนไปแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน

วิธีการเตรียมตัว

ก่อนและหลังทำ ACTIV HAIRCELL TREATMENT

ก่อน

 • คนไข้ งดอาหารเสริมพวกVitamin, น้ำมันตับปลา หรือจำพวกที่ทำให้เลือดแข็งตัวช้า

 • คนไข้ สระผม แต่ไม่ใส่ครีมนวด

 

หลัง

 • คนไข้ห้ามสระผม หรือ โดนน้ำ 48 ชม

 • ห้ามแกะหรือเกาหนังศรีษะหลังจากการทำ 1 อาทิตย์

 • ห้ามอยู่ในที่อับชื้น มีผลให้เหงื่อออก หรือ ออกกำลังกาย 48 ชม

 • ห้ามทำเคมีที่ศรีษะภายใน 2-3 เดือนแรก

 • หากคนไข้ทานยาเกี่ยวกับรักษาอาการผมร่วงใ ห้ทานต่อไปได้

 • สามารถกลับมาทาน Vitamin ได้ตามปกติ

การทำ treatment อื่นๆ สามารถมารถทำได้หลังจากนี้ 1 อาทิตย์

bottom of page