ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด (Covid19 Antibody Level Test)

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG ต่อ Spike Protein และการตรวจภูมิต้านทาน( Neutralization) ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (SAR-CoV-2) เป็นการตรวจระดับภูมิทั้งก่อนและหลังรับวัคซีน หรือตรวจหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิในร่างกาย โดยใช้วิธีตรวจผ่านการเจาะเลือดหาแอนติบอดี และวินิจฉัยผ่านห้องปฏิบัติการ ปกติแล้วภูมิจะขึ้นหลังฉีดวัคซีน 4 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจค่อย ๆ ลดลงและต้องทำการกระตุ้นด้วยการฉีดวัคซีนอีกครั้ง

Social Distance in Office

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิดคืออะไร

​การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด คือการตรวจเพื่อหาเชิงปริมาณของระดับภูมิต้านทานชนิด IgG,IgM (Total antibody) ในร่างกายที่มีต่อเชื้อ SARS-CoV2 บริเวณหนามโปรตีน (Spike Protein) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการนำเชื้อโควิดเข้าสู่เซลล์ในร่างกาย โดยในการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด เป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบระบบภูมิคุ้มกัน (Antibody) หลังการรับวัคซีนโควิดอีกด้วย

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิดหลังฉีดวัคซีน

ข้อมูลเชิงเทคนิค

1.การตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • เป็นการตรวจเลือดหาภูมิตอบสนองในเชิงปริมาณ ( Quantitative )

  • ตรวจด้วยหลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)  ที่ทันสมัยและแม่นยำ ได้ผลภายใน 2 ชั่วโมง

2.การตรวจภูมิต้านทาน (Neutralization) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2)

  • เป็นการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานในเชิงคุณภาพ

  • ตรวจด้วยหลักการ Enzyme Link Immunosorbent Assay (ELISA)

  • รอฟังผล 3 วันหลังจากเจาะเลือด

RT-PCR.jpg
COVID-Vaccine.jpg

ช่วงเวลาที่ควรตรวจ


ควรเจาะเลือดตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14-28 วัน แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน

 แพคเกจการตรวจวัดระดับภูมิและความต้านทานการติดเชื้อ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ราคา 990 บาท

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG Antobody) ต่อ Spike Protein ​

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG Antobody) ต่อ Spike Protein 

&

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองการตรวจภูมิต้านทาน (Neutralization) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV2) เพื่อทราบปริมาณของภูมิตอบสนองและความสามารถของภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัส COVID-19  

ราคา 3000 บาท

Unicorn Headband