top of page

Thrive Wellness Clinic

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

ชั้น2 เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 
Opening Hours เวลาเปิดทำการ 10:00 -19:30 

thrive-clinic.png
dna_edited.jpg

Brain Health

สุขภาพสมอง

สมองทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานหลักต่างๆ และการทำงานของสมองสามารถเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณมีอายุมากขึ้น ตั้งแต่ความจำ การตัดสินใจ การประมวลผล เมื่ออายุมากขึ้น สมองอาจจะมีขนาดเล็กลง เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอาจจะมีการแข็งตัวมากขึ้นหรือเส้นเลือดตีบลง ทำให้การทำงานของสมองเริ่มเสื่อมถอย

ภาวะสมองเสื่อม หรือ Dementia คือ ภาวะที่มีปัญหาด้านความจำบกพร่อง ร่วมกับมีอาการอื่น ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น นึกคำพูดไม่ออก บวกลบเลขง่ายๆไม่ได้ ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารแย่ลง ไม่สามารถทำอะไรง่ายๆที่เคยทำประจำ พฤติกรรม หรือ บุคลิกเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นต้น

ภาวะสมองเสื่อมหลายประเภท มีเซลล์ประสาทบางเซลล์ในสมองหยุดการทำงาน สูญเสียการเชื่อมต่อกับเซลล์อื่นๆ และตาย โรคนี้จะค่อยๆ แพร่กระจายทั่วสมอง และอาการจะค่อยๆทรุดลงตามเวลา

Holistic-Approach.jpg

Holistic-Approach.jpg

Holistic-Approach.jpg

Treatment แนวทางการรักษา

Holistic-Approach.jpg

วิตามินบำบัดทางหลอดเลือด Vitamin IV Drip

วิตามินบำบัดทางหลอดเลือด Vitamin IV Drip
ด้วยสูตรวิตามินที่หลากหลาย จึงช่วยตอบโจทย์ความต้องการในการฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างตรงจุด

Holistic-Approach.jpg

ตรวจระดับสารพิษตกค้างและการกำจัดสารพิษ Heavy Metal Test

สมองล้า เซลล์เสื่อมสภาพ และการอักเสบ อาจเกิดจาก โลหะหนักที่เราเผชิญในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัว และก่อให้เกิดภาวะสุขภาพต่างๆ จึงจำเป็นต้องกำจัดสารพิษอย่างเหมาะสม

Holistic-Approach.jpg

ตรวจพันธุกรรม และโภชนพันธุศาสตร์ DNA Test

รู้จักร่างกายผ่านข้อมูลทางพันธุกรรม จึงช่วยให้เราสามารถวางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุดเนื่องจากพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่อย่างหลากหลาย และพิจารณาการรับประทานวิตามินเสริม เช่น fish oil

งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาที่ไม่จำเป็น

ไม่สูบบุหรี่ เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตัน

ฝึกสมองและพยายามทำกิจกรรมที่ได้ใช้สมองอย่างสม่ำเสมอ เช่น เรียนดนตรี เรียนภาษา หมากล้อม หรือ กิจกรรมทางสังคม อย่างน้อยให้มีกิจกรรมกับคนในครอบครัว

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

หลีกเลี่ยงความเครียด

ตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปี

dna_edited.jpg

สาเหตุ

โรคอัลไซเมอร์ เป็นรูปแบบของภาวะสมองเสอมที่พบมากที่สุด คิดเป็น 2 ใน 3 ของกรณี มันทำให้ความสามารถด้านการรู้คิดเกิดความเสอมถอยทีละน้อย มักจะเริ่มจากการสูญเสยความทรงจำ อัลไซเมอร์มีลักษณะเฉพาะ คือ มีความผิดปกติสองอย่างในสมอง ได้แก่ แอมีลอยด์พลาก (amyloid plaques) และ นิวโรไฟบริลลารีแทงเกิล (neurofibrillary tangles) พลาก (plaques) คือ โปรตีนที่เรียกว่า เบตาแอมีลอยด์ (beta amyloid) จับกันเป็นก้อนมากผิดปกติ หยุดการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท และทำให้เซลล์เหล่านั้นตายจนเกิดการเสื่อมสลายของเนื้อสมอง และไม่มีเซลล์สมองใหม่ขึ้นมาทดแทน สมองที่เหลืออยู่ไม่สามารถทำงานได้ดีอย่างเดิม


ปัญหาหลอดเลือดสมอง เมื่อคนที่อายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดตามแต่พันธุกรรม อาหารการกินและ lifestyle ต่างๆของแต่ละคน การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีไขมันมาสะสมที่ผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดขรุขระ ไม่เรียบ และ ตีบลง ซึ่งทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่สมบูรณ์ เนื้อสมองบางส่วนจะค่อยๆ ตายไป ส่งผลให้ความสามารถในการทำงานของสมองลดลง


การติดเชื้อในสมอง ถ้ามีการติดเชื้อในสมองจะเกิดการอักเสบ จะทำให้เซลล์สมองบางส่วนตายไป เช่น โรคซิฟิลิส HIV วัณโรค และ ไวรัสบางชนิด โรควัวบ้า


เกิดจากการขาดสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามิน B1,B12 ,Folic Acid เช่น ผู้ป่วยที่ดื่มสุรามาก


การแปรปรวนของระบบเมตาบอลิกของร่างกาย เช่น การทำงานของต่อมไร้ท่อบางชนิดผิดปกติไป โดยเฉพาะต่อมไทรอยด์ ทำงานมากหรือน้อยไป ก็ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของสมอง


การกระทบกระเทือนที่สมอง เนื้องอกในสมอง


สมองเสื่อมเกิดจากโพรงน้ำในสมองขยายใหญ่ขึ้นจากน้ำเลี้ยงสมองคั่งจนเบียดเนื้อสมอง ทำให้ทำงานผิดปกติ

bottom of page