ผลจากQuiz:
คุณอาจมีภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล

เราแนะนำให้คุณตรวจฮอร์โมนดังนี้

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ 3 รายการ

 • ตรวจแอนติบอดีต่อต่อมไทรอยด์

 • ตรวจระดับฮอร์โมนอินซูลิน

 • ตรวจระดับฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต

 • ตรวจระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล

 • ตรวจระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนอิสระ

 • ตรวจระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน

 • ตรวจระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

 • ตรวจระดับฮอร์โมนควบคุมการตกไข่

 • ตรวจระดับฮอร์โมนการเจริญพันธุ์

 • ตรวจระดับโปรตีนขนส่งฮอร์โมนเพศ

 • ตรวจระดับฮอร์โมนโปรแลคติน

 • ตรวจระดับฮอร์โมนโกรทฮอร์โมน

 • ตรวจระดับโปรตีนขนส่งโกรทฮอร์โมน

ไธรฟ์คลินิก เรามีแพคเกจ Total Hormone Package ซึ่งนอกจากในการตรวจข้างต้นแล้วเรายังมีการตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยอีกด้วย