5 พฤติกรรมเสี่ยงทำลายตับ

ตับ คืออวัยวะที่ทำหน้าที่สำคัญ ได้แก่ ช่วยขจัดสารพิษ ผลิตน้ำย่อยอาหารประเภทโปรตีน และผลิตสารสำคัญอีกหลายชนิด เราจึงอยากให้คุณหันมาให้ความสนใจอวัยวะที่ชื่อว่า “ตับ” กันหน่อยค่ะ