top of page

สาวๆที่อยากมีกล้ามสวยๆ ต้องมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอย่างเหมาะสม


ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้หญิง

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) แม้เป็นฮอร์โมนเพศชาย แต่ก็มีความจำเป็นในผู้หญิง เพราะจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อ รักษามวลกล้ามเนื้อ รักษาสมดุลของระบบเผาผลาญ ส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูก ลดไขมันสะสมในร่างกาย รวมไปถึงอารมณ์ทางเพศของเพศหญิง และยังช่วยเสริมระบบการทำงานของหัวใจ หลอดเลือด ระบบประสาท สมองและความจำ ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ โรคเบาหวาน มะเร็งเต้านม และช่วยเรื่องการนอนหลับได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้หญิงจะถูกผลิตจากรังไข่ ต่อมหมวกไต เซลล์ไขมัน และเซลล์ผิวหนัง


ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงเกินไป

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนน้อยเกินไป Package ตรวจระดับสมดุลฮอร์โมนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้หญิง

หากมีฮอร์โทสเตอโรนสูงเกินไป อาจมีลักษณค่อนไปทางผู้ชาย สังเกตุได้ดังนี้

  • ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ

  • เสี่ยงเกิดภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS) และภาวะมีบุตรยาก

  • น้ำหนักขึ้น ลงพุง

  • สิวขึ้น

  • มีขนขึ้นตามตัว มีหนวดเครา


หากมีฮอร์โทสเตอโรนน้อยเกินไป มักพบในผู้หญิงที่เข้าสู่ช่วงวัยใกล้หมดประจำเดือน สังเกตุได้ดังนี้

  • ประจำเดือนขาดหรือมาไม่ปกติ

  • อารมณ์ทางเพศลดลง

  • เสี่ยงโรคกระดูกพรุน

  • มีความผิดปกติบริเวณเต้านม

  • อารมณ์แปรปรวน

ดังนั้นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจึงมีความสำคัญต่อเพศหญิงไม่น้อย ไม่ได้ทำให้คุณดูแมน แต่ช่วยให้ร่างกายเกิดความสมดุล หากใครมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบถึงระดับบฮอร์โมนแต่ละชนิดในร่างกายสามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยตรวจ วิเคราะห์ และวางแผนการดูแลระดับฮอร์โมนให้เกิดความสมดุลได้อย่างเหมาะสม


Package ตรวจระดับสมดุลฮอร์โมน ♀♂

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐨𝐫𝐦𝐨𝐧𝐞 ตรวจ 17 รายการ ราคา 17,190 บาท

รวมวิตามินตามผลตรวจ 2,000 บาท

เหมาะกับผู้ทีอายุ 40+ ปี


𝐄𝐬𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐇𝐨𝐫𝐦𝐨𝐧𝐞 ตรวจ 9 รายการ ราคา 6,490 บาท

เหมาะกับผู้ทีอายุ 25-39 ปี


bottom of page