คำตอบของการวัดระบบเผาผลาญ

Urine Organic Profile Test

การตรวจหากรดอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Organic Profile) เป็นการตรวจเพื่อแสดงถึงการทํางานและกระบวนการเผาผลาญ (metabolism) ของระบบต่างๆในร่างกายว่าเป็นปกติหรือไม่? โดยทําการตรวจวิเคราะห์หากรดอินทรียในปัสสาวะ มากกว่า 50 ชนิด ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสารอาหาร กระบวนการสร้างพลังงานของเซลล์ การสร้างสารสื่อประสาท การกําจัดสารพิษ สารที่ได้จากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
            นอกจากนี้ การตรวจยังบอกได้ถึงปริมาณวิตามินและแร่ธาตุ ที่จําเป็นต่อกระบวนการชีวเคมีในกระบวนการต่างๆ การที่สมดุลต่างๆที่ผิดปกติอาจทำให้กระบวนการต่างๆในร่างกายไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ ดังนั้น นี่จึงเป็นการทดสอบที่ครอบคลุม สามารถบอกได้ว่า ร่างกายของเราต้องการสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ ชนิดใดปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอ และบอกถึงความผิดปกติในแต่ละระบบของร่างกายได้อีกด้วย

​การตรวจหากรดอินทรีย์ในปัสสาวะสามารถบอกได้ถึง

  • การทำงานของวิตามินบี : วิตามินบีมีส่วนสำคัญในวงจรกระบวนการเผาผลาญลึกถึงระดับเซลล์ การตรวจดูการทำงานของวิตามินบีจะช่วยให้เรารู้ว่าการเผาผลาญทำงานเป็นปกติหรือไม่

  • การเสียสมดุลของลำไส้ หรือ GUT Dysbiosis คือ การที่จำนวนแบคทีเรียดีน้อยลง ขาดความหลากหลาย การตรวจทำให้รู้ว่าคุณมีแบคทีเรียหรือเชื้อรามากเกินปกติจนอาจทำให้ลำไส้เสียสมดุลได้

  • กระบวนการเผาผลาญไขมัน เจาะลึกว่าคุณมีความผิดปกติใดๆที่เกี่ยวกับการเผาผลาญไขมันและกรดไขมัน

  • ตรวจสมดุลและการสร้างสารสื่อประสาท ตรวจการสร้างสารโดปามีน เซโรโทนิน และ Catecholamines กลุ่มฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมหมวกไตชั้นใน ฮอร์โมนหลักคือ epinephrine และ norepinephrine 

  • เตาผลิตพลังงานเสื่อมสภาพ (Mitochondria dysfunction) ตรวจไมโตคอนเดรียหรือเตาผลิตพลังงาน และกระบวนการสร้างพลังงานของเซลล์หรือ ATP หากไมโตคอนเดรียเสื่อมจะทำให้เซลล์ขาดพลังงาน

  • ภาวะเครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress) บ่งบอกการเกิดการสะสมของอนุมูลอิสระภายในเซลล์ ซึ่งอาจทำให้เกิดเซลล์เสื่อม ความไม่สมดุลระหว่างอนุมูลอิสระกับระบบสารคต้านอนุมูลอิสระ  อาจส่งผลให้เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของขบวนการเผาผลาญของร่างกายร่วมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันปริมาณมาก หากมีการสร้างอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

  • ความสามารถในการขจัดสารพิษ ตรวจดูว่าตับมีประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษได้ดีมากแค่ไหน

Instagram: thrivewellnessth

LINE @thrivewellnessth

Thrive Clinic ไธรฟ์ คลินิก 
โครงการ The Crystal เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

🕙เปิดทุกวัน 10:00-20:00

© 2020 by Thrive Clinic

Line@.png