เหล่าCelebrity เลือก Thrive

c0f546fcf28335a4069f742e25505f793_667660

คุณมะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์

นักแสดง

รับบริการ IV drip immune Upgrade

c0f546fcf28335a4069f742e25505f793_667660

คุณมายด์ ณภศศิ สุรวรรณ

นักแสดง

รับบริการ IV drip Immune Upgrade

ตรวจ Urine Organic Profile Test 

คุณชิปปี้ ศิรินทร์ ปรีดียานนท์

นักแสดง

รับบริการ IV drip Energized Body

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

คุณฟ้า ษริกา สารทศิลป์ศุภา

นักแสดง

รับบริการ IV Drip illuminous Cell Skin

14022021_210406.jpg

คุณนา วรรณา บัวแก้ว

นักวอลเลย์บอลทีมชาติ

รับบริการ IV Drip NAD+

c0f546fcf28335a4069f742e25505f793_662861

คุณกวาง วรรณปิยะ ออมสินนพกุล

นักแสดง

รับบริการ IV drip Luminous Skin

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

c0f546fcf28335a4069f742e25505f793_643563

คุณเบนซ์ ดริณทร์รัฏ มีนะวาณิชย์

นักร้อง

รับบริการ IV Drip illuminous Cell Skin

c0f546fcf28335a4069f742e25505f793_656921

คุณนุช นุศรา ต้อมคำ

นักวอลเลย์บอลทีมชาติ

รับบริการ IV drip Luminous Skin

คุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร

นักร้อง

รับบริการ Premium Cell Therapy