top of page

Thrive Wellness Clinic

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

ชั้น2 เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 
Opening Hours เวลาเปิดทำการ 10:00 -19:30 

thrive-clinic.png

ตรวจรหัส DNA เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

DNA Coding for healthy life

บนโลกนี้ไม่มีใครที่เหมือนกัน เพราะทุกคนมี “แบบพิมพ์เขียว” ของตัวเองซึ่งคือ “รหัสพันธุกรรม” หรือ “DNA” ที่จะเหมือนรหัสลับไขความเป็นตัวเรา ร่างกายของคนเรา ประกอบไปด้วยเซลล์ประมาณ 60 ล้านล้านเซลล์ โดยทุกเซลล์จะมีสารพันธุกรรมที่เรียกว่า DNA สำหรับเก็บรหัสที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งถ่ายทอดมาจากพ่อ แม่และส่งต่อไปยังลูกหลานรุ่นต่อไปได้

 DNA คือ “พิมพ์เขียว” แห่งชีวิต ที่ไม่เพียงแต่กำหนดลักษณะภายนอกที่ทำให้เราแต่ละคนแตกต่างกัน เช่น สีผิว และรูปร่าง แต่ DNA ยังเป็นสิ่งที่กำหนดว่าร่างกายของเรา จะมีการทำงานอย่างไรรวมถึงส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพ ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลอีกด้วย

" เพราะเราเกิดมามี DNA ที่แตกต่างกัน "

ประโยชน์ของการรู้จัก DNA ของคุณ

รหัสพันธุกรรม หรือ DNA สำคัญมาก ที่จะช่วยให้ท่านทราบถึง ตัวตนที่เราถูกสร้างขึ้นมา ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากทางด้านการแพทย์ เพื่อการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลในระยะยาว

 • การเลือกรับประทานอาหาร Dietary Selection ✓ ช่วยให้รู้ว่าควรเสริม หรือควรหลีกเลี่ยงอาหารชนิดใด

 • การรับประทานวิตามินเสริม Supplementary ✓ ช่วยให้คุณดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

 • โปรแกรมการออกกำลังกาย Fitness & Exercise ✓ ช่วยวางแผนออกแบบวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับโอกาสที่จะเกิดโรค

 • การป้องกันความเสี่ยงของโรค Health Protection ✓ ช่วยให้ทราบความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพจากพันธุกรรม

ช่วยวิเคราะห์ได้ในเรื่องของการป้องกัน การกินอาหารทีมีผลดีต่อสุขภาพเราช่วยให้เกิดผลดีกับโรคที่เราเป็นอยู่ ถ้าคุณต้องเผชิญกับโรคใดๆ อยู่นั้นการวิเคราะห์ นี้จะช่วยให้ได้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยม ทําให้เราสามารถวางแผนการดูแลและใช้ ชีวิตในเชิงของการป้องกัน

 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราตรวจยีนส์ แล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดเบาหวาน เราสามารถออกแบบวิถีชีวิตและการบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับโอกาสที่จะเกิดโรค เพราะถ้าเราไม่รู้มาก่อนไม่ได้ใส่ใจดูแลตนเองใช้ ชีวิตรูปแบบเดิมๆ ทีมีความเสี่ยงก็จะทําให้เกิดการเจ็บป่วยและต้องมาเสียค่าใช้ จ่ายในการดูแลโรคเหล่านั้นอย่างหลีกเลียงไม่ได้

Know-your-DNA-Benefit.png

สอบถามการตรวจ DNA คลิกเลย

scan_here-click-me.png
DNA Capsule.png

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ และนำไปใช้ประกอบการรักษา เพื่อให้ท่านมีชีวิตยืนยาว มีสุขภาพดี และป้องกันความรุนแรงของโรคร้ายต่างๆ

องค์ประกอบเกิดโรค.png
3 องค์ประกอบของการเกิดโรคร้ายแรง

เข้าใจความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของคุณ

 • การตรวจหาแต่เนิ่น ๆ ช่วยชีวิตได้ 50% ของคนที่มียีนที่ก่อมะเร็งไม่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง

 • กว่า 90% ของโรคเรื้อรังสามารถป้องกันได้ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่สุขภาพดี 1 ใน 6 คนมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้

 • หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากยา ในแต่ละปีจะมีผู้คนนับล้าน ๆ คนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายที่เกิดจากยา

เทคโนโลยีในการถอดรหัส DNA

การตรวจนี้ใช้วิธีตรวจโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถอดรหัส DNA เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ครอบคลุม โดยการถอดรหัส จาก Single Nucleotide Polymorphism (SNPs หรือ สนิปส์) 

SNPs เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดย SNPs เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางคลินิกของยีนที่แตกต่าง (Genetic variation) ในแต่ละกลุ่มประชากร

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ความหลากหลายทางพันธุกรรมนี้ส่งผลให้มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านรูปร่างลักษณะภายนอก สุขภาพ ความเสี่ยงในการเกิดโรค (Genetic susceptibility)

รวมทั้งการตออบสนองต่อการรักษาดŒวยยา (Drug response) ที่แตกต่างกัน

สำหรับรูปแบบการตรวจจะใช้เทคนิคการตรวจ DNA ด้วยการนำตัวอย่างเซลล์จากน้ำลายมาสกัดสารพันธุกรรมเพื่อให้ได้ DNA  หลังจากนั้นจะทำการตรวจวิเคราะห์ความแปรผันทางพันธุกรรมของยีน


เมื่อได้รับผลการตรวจวิเคราะห์จะเป็นรูปเล่มที่อธิบายผลการทดสอบความแปรผันของยีน

ในหนังสือรายงานผลจะมีคำอธิบายที่อ่านทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งคำแนะนำง่ายๆให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผลสามรถนำไปประเมินความสัมพันธ์ความต้องการสารอาหาร ความไวต่ออาหาร และการออกกําลังกายได้

เปรียบเทียบแพคเกจการตรวจ

DNA for Health ความเสี่ยงการเกิดโรคที่พบบ่อย ทั้งโรคติดเชื้อโรคไม่ติดเชื้อและโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

Cardiovascular Disease 5 Reports

ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน

Brain Disease 5 Reports

ความเสี่ยงต่อสมองและระบบประสาท เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน

Cardiovascular Disease 5 Reports

ความเสี่ยงและระดับความรุนแรงในการติดเชื้อต่างๆ เช่น วัณโรค ไวรัส Covid-19

Common Disease 11 Reports

ความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อที่พบบ่อย เช่น ไขมันพอกตับ โรคไต โรคเก๊าต์ โรคปอด

การแปลผล 
ระดับความเสี่ยง เมื่อเทียบกับคนทั่วไป เขียว เหลือง แดง

Drugs & Medicine 202 Reports

การแพ้ยา ประสิทธิภาพและการดูดซึมยา

Cancer 6 Reports

ความเสี่ยง 6 โรคร้าย มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านมเป็นต้น

DNA for Life ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่อาจเกิดจากการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล 

Nutrition 17 Reports

บ่งบอกระดับโภชนาการทีเหมาะสมกับร่างกาย

การแปลผล 
ระดับความเสี่ยง สีเขียว(ดี) แดง(ระวัง) และบอกระดับความไวต่อปฏิกริยา

Diet 12 Reports

บ่งบอกระดับความไวต่อสารอาหารต่างๆ

Sport & Fitness 22 Reports 

บ่งบอกระดับสมรรถภาพร่างกาย การออกกำลัง

Stress & Sleep 5 Reports

บ่งบอกระดับภาวะทางอารมณ์ และคุณภาพการนอนหลับ

Skin & Beauty 13 Reports

บ่งบอกระดับสภาวะผิวพรรณ และความงาม

Love & Relationship 7 Reports

บ่งบอกสุขภาวะทางเพศ

Pollution 3 Reports

บ่งบอกระดับความไวต่อมลภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

DNA Health รวม 245 Report 17,500.-

DNA Life รวม 79 Report 17,500.-

Special Offer
หากซื้อทั้งแพคเกจตรวจ DNA Health และ Life พร้อมกัน รวม 324 reports
จากราคาปกติ 35,000.- ลดเหลือ 25,000.- พร้อมรับฟรี
Personalized Vitamin หรือ Personalized IV Drip มูลค่า 6,000
รวม DNA Result Consulting กับแพทย์ Anti-aging 1 ชั่วโมง พร้อมคำแนะนำด้าน Lifestyle, Diet, Supplement ตามผลของแต่ละบุคคลและ Report ฉบับเต็มภาษาไทย 1 ชุด 

ระยะเวลาในการวิเคราะห์ผลในห้องปฎิบัติการ 30 วัน 

ขั้นตอนการตรวจ 

 1. งดน้ำงดอาหารเพียง 30 นาที

 2. งดสูบบุหรี่ งดเคี้ยวหมกฝรั่ง 30 นาที

 3. ห้ามบ้วนปาก หรือแปรงฟันก่อนเก็บน้ำลาย

 4. เก็บตัวอย่างจากน้ำลาย ง่ายๆไม่เจ็บตัว

 5. มีพยาบาล และเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ

สอบถามการตรวจ DNA คลิกเลย

scan_here-click-me.png
bottom of page