การตรวจยีนพันธุกรรมเพื่อปรับสมดุลสุขภาพ DNA

DNA-discover-unique-you.png

        ปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้เราสามารถทำความรู้จักกับตัวคุณเอง​หรือ​คุณลูก​ได้มากขึ้น กับโปรแกรมตรวจพันธุกรรมที่ละเอียดและครอบคลุมที่สุด กว่า 500 รายงาน เพื่อให้คุณเข้าใจและปรับการใช้ชีวิตให้สุขภาพของคุณพีคขึ้นไปอีกขั้น พร้อมรับพร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์

        การตรวจดีเอ็นเอ(DNA)หรือตรวจยีนพันธุกรรมเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่พร้อมกับมีสุขภาพดีที่สุดที่เป็นไปได้ ไธรฟ์คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย นอกจากการตรวจสุขภาพเชิงลึกแล้ว เรายังมีการตรวจสุขภาพระดับลึกถึงพันธุกรรมหรือ DNA อีกด้วย

Package Vital

ครอบคลุม 14 กลุ่ม

Package Premium

ครอบคลุม 20 กลุ่ม

    การตรวจ DNA Premium Plus สามารถให้ผลการตรวจ

    โดยครอบคลุม 20 กลุ่ม ได้แก่

 • อัจฉริยภาพด้านกีฬาและออกกำลังกาย Sports& Fitness 

 • ยีนที่มีผลต่อการรับประทานอาหาร Diet

 • ยีนที่มีผลต่อโภชนการ Nutrition

 • ยีนที่มีผลต่อความเครียดและการนอนหลับ Stress & Sleep

 • ประวัติบรรพบุรุษ Ancestry

 • ยีนที่ผลต่อร่างกาย Physical Traits

 • ยีนที่มีผลต่อผิวหนัง Skin

 • ยีนที่มีผลต่อพฤติกรรม Behavioural Traits 

 • ยีนที่มีผลต่อบุคลิกภาพ Personality Traits

 • ยีนที่ส่งผลต่อเพศ Gender Traits

 • อัจฉริยภาพด้านดนตรีและการเต้น Music & Dance

 • ยีนที่มีผลต่อความสำเร็จ Success Traits

 • ยีนที่ตอบสนองต่อมลภาวะ Pollution

 • ยีนที่มีผลต่อความสุข Well-being

 • ความเสี่ยงมะเร็ง* Cancer*

 • ความเสี่ยงสุขภาพสมอง* Dementia & Brain Health*

 • ความเสี่ยงโรคต่างๆ* Disease Risks*

 • ความเสี่ยงสุขภาพทั่วไป* Common Health Risks*

 • การตอบสนองต่อยาที่ใช้ทั่วไป* Drug Response*

 • การวางแผนครอบครัว* Family Planning*

  หมายเหตุ : มีให้เลือก 2 Package

Package Vital ครอบคลุม 14 กลุ่ม ที่อยู่ในกรอบสีเขียว

ประโยชน์ของการรู้จัก DNA ของคุณ

DNA-on-web_icon.png

การควบคุมน้ำหนัก

รลักษณะทางกายภาพของคุณจะช่วยวางแผนการลดน้ำหนักและการออกกำลังกาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Weight Management

DNA-on-web_icon1.png

การรับประทานอาหาร

สามารถเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะกับร่างกายได้ดียิ่งขึ้น สารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย แนวโน้มการขาดหรือเกินของวิตามินต่างๆตาม DNA ของคุณ

Nutritions and Vitamins

DNA-on-web_icon2.png

แนวทางการป้องกันโรค

สามารถทราบภาวะเสี่ยงปัจจัยการเกิดโรค เพื่อปรับแนวทางการใช้ชีวิตให้เหมาะสม

Disease prevention

DNA-on-web_icon3.png

การดูแลสุขภาพ

เข้าใจความต้องการของร่างกายในด้านต่างๆ เช่นการนอนเพื่อที่จะดูแลสุขภาพและทราบแนวทาง ป้องกันการก่อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Well-being and Sleep

การตรวจ DNA แม่นยำแค่ไหน?

DNA-Exome-tech.png

Whole Exome Sequencing เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในการตรวจ DNA โดยจะเป็นการตรวจเต็มรูปแบบในการตรวจยีนส์โปรตีนของคุณและวิเคราะห์ทุกแง่มุมที่อาจสร้างการกลายพันธ์ในยีนส์ที่จะส่งผลต่อสุขภาพได้และยังให้ผลตรวจที่ลงลึกและแม่นยำมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Advanced WES (Whole Exome Sequencing) ทำให้จัดเรียงรหัสพันธุกรรมได้แม่นยำสูงถึง 99.9%  ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยThe Croucher Laboratory for Human Genomics (CLHG), CUHK

สำหรับรูปแบบการตรวจจะใช้เทคนิคการตรวจ DNA ด้วยการนำตัวอย่างเซลล์ในกระพุ้งแก้มมาสกัดสารพันธุกรรมเพื่อให้ได้ DNA  หลังจากนั้นจะทำการตรวจวิเคราะห์ความแปรผันทางพันธุกรรมของยีน


เมื่อได้รับผลการตรวจวิเคราะห์จะเป็นรูปเล่มที่อธิบายผลการทดสอบความแปรผันของยีน

ในหนังสือรายงานผลจะมีคำอธิบายที่อ่านทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งคำแนะนำง่ายๆให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผลสามรถนำไปประเมินความสัมพันธ์ความต้องการสารอาหาร ความไวต่ออาหาร และการออกกําลังกายได้

ไธรฟ์ เวลเนส คลินิก ให้บริการให้คำปรึกษาฟรีก่อนตรวจ และแปลผลโดยแพทย์ด้าน Wellness and Anti-Aging

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เปรียบเทียบแพคเกจการตรวจ

Pricing-Table_DNA.png

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line_.png