Detox Body IV Drip

Detox Body IV Drip

Detox Body

  • สูตร IV Drip เฉพาะที่รวมวิตามินและเกลือแร่

  • ช่วยขจัดสารพิษต่างๆภายในร่างกายผ่านทางหลอดเลือดดำ

  • ลดการตกค้างของสารพิษต่างๆภายในร่างกาย