Energize Body IV Drip

Energize Body IV Drip

Energize Body

  • สูตร IV Drip ที่รวมวิตามินB complex เข้มข้น และวิตามินบีทั้ง 8 ชนิด

  • ช่วยในกระบวนการสร้างพลังงาน, การสร้างเม็ดเลือด,บำรุงระบบประสาท

  • ช่วยลดความเครียดจากการทำงานให้รู้สึกผ่อนคลาย