Hangover Relief IV Drip

Hangover Relief IV Drip

Hangover Relief

  • สูตร IV Drip เฉพาะที่รวมวิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยให้หายจากอาการเมาค้างให้เร็วขึ้น

  • ลดอาการข้าวเคียง เช่น ปวดหัว,ผะอืดผะอม,คอแห้ง,หมดแรง โดยจะเข้าไปช่วยสลายสารอะเซทัลดีไฮด์ที่เกิดจากการพยายามสลายแอลกอฮอล์ของตับซึ่งเป็นสาเหตุของอาการเมาค้างต่างๆ

  • ทำให้รู้สึก Fresh ขึ้น