Lung Fresh - Detox IV Drip

Lung Fresh - Detox IV Drip

Lung Fresh สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ ภูมิแพ้ 

  • จุดเด่น เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยคัดกรองฝุ่นควัน