top of page

Thrive Wellness Clinic

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

ชั้น2 เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 
Opening Hours เวลาเปิดทำการ 10:00 -19:30 

thrive-clinic.png

Performance Enhancer IV Drip

Performance Enhancer IV Drip

Performance Enhancer

  • สูตร IV Drip เฉพาะที่รวมวิตามินและเกลือแร่

  • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย

  • ทำให้รู้สึกสดชื่น Refresh ร่างกาย

  • Boost Energy พลังมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือ เพิ่มศักยภาพในการออกกำลังให้สูงขึ้น

bottom of page