บริการตรวจหาเชื้อโควิด
RT-PCR

ใช้เวลาในการตรวจเร็ว

แจ้งผลภายใน 24-48 ชั่วโมง
พร้อมใบรับรองผลการตรวจจาก PROLAB สามารถนำไปเบิกประกันได้เลย

RT-PCR

ข้อมูลเบื้องต้น COVID-19

โควิดไนน์ทีน (COVID-19) เป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้ปอดบวมหรือปอดอักเสบ หากรับการรักษาไม่ทันเวลา อาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

เนื่องจาก COVID-19 ยังไม่มีวิธีรักษาที่เฉพาะเจาะจง จึงมักเน้นไปที่การรักษาตามอาการ และให้ยาต้านไวรัสหลายตัวร่วมกัน รวมถึงการตรวจคัดกรองที่จะทำให้รับการรักษาได้ทันท่วงที

อาการบ่งชี้ของการติดเชื้อ
เมื่อรับเชื้อแล้วจะแสดงอาการภายใน 2-14 วัน ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน โดยอาการที่แสดงออกมีดังนี้

 • มีไข้ รู้สึกหนาว

 • ไอแห้ง เจ็บคอ และเป็นมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

 • อ่อนเพลีย หรือปวดเมื่อยตัว

 • เจ็บหน้าอก

 • หายใจเร็ว หายใจถี่ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย

 • ท้องเสีย

 • สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ผู้ที่ได้รับการติดเชื้อบางรายอาจไม่แสดงอาการใดๆ แต่สามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้

การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ (RT-PCR) เป็นวิธีที่ WHO หรือ องค์การอนามัยโลกแนะนำ เก็บตัวอย่างโดยใช้ก้านพลาสติกปลายนุ่มป้ายเยื่อบุในคอและเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก หากพบว่าเชื้อลงไปในปอดก็จะนำเสมหะในปอดออกมาตรวจด้วย

การตรวจวิธีนี้จะทำในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้น เพราะต้องระวังการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม

ข้อดี

 • สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยได้

 • เหมาะสำหรับการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค และใช้ติดตามผลการรักษาได้

 
Gathering Informations

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT- PCR

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ต้องทำการนัดหมายก่อนการเข้ารับบริการเท่านั้น (โปรดนัดก่อนเวลา 12.00 ของวันที่จะเข้าตรวจ)

 2. เข้ารับบริการได้ 9.00-16.30 น.

 3. รอผลไม่เกิน 24-48 ชั่วโมง

 4. หากต้องการใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท *ทำเครื่องหมายในฟอร์มหรือหากไม่ได้ทำเครื่องหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน 

 5. รับตรวจผู้ทีมีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (หากเป็นเด็ก ต้องมีคนช่วยจับภายในรถ)

 6. กรุณาลงทะเบียนก่อนรับบริการเท่านั้น

 7. หากจองคิวแล้ว ต้องการเลื่อน สามารถแก้ไขได้ภายใน 17:00 น.ก่อนวันนัดหมาย1วัน

 8. ก่อนรับบริการต้องส่งรูปถ่ายบัตรประชาชน (หากคาดลายน้ำห้ามบัง ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด และ เลขบัตรประชาชน) และลงทะเบียนตามแบบฟอร์ม

 9. สำหรับสถานที่สำหรับการตรวจโควิดนั้นตั้งอยู่ที่ PROLAB

ช่องทางการรับผลตรวจ

 • ส่งผลตรวจผ่านทาง Email 

 • หากต้องการรับผลตรวจผ่านทาง LINE กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ทางLINEเพื่อยืนยันการรับผล

 

ความแตกต่างระหว่างวิธี RT-PCR และ Antigen Test Kit

Thrive Wellness ให้บริการตรวจโควิด 19 แบบ Drive Thru RT-PCR
การตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction) เป็นการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอ และหลังโพรงจมูก (เช่นเดียวกันกับตรวจ Antigen) แต่จะทราบผลใน 1-2 วัน เนื่องจากต้องมีการวัดผลผ่านห้องปฏิบัติการ 
เป็นการตรวจที่มีความถูกต้องแม่นยำ
เป็นการตรวจที่แนะนำจาก WHO เนื่องจากสามารถตรวจหาเชื้อในปริมาณน้อยได้
สำหรับ Rapid Antigen Test เป็นการตรวจที่สะดวกและใช้ระยะเวลาน้อยกว่าในการวินิจฉัย เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในระดับเบื้องต้น หากผลออกมาเป็นบวก (พบเชื้อโควิด-19) ต้องตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันอีกครั้งเพื่อเข้ารับการรักษา

 

ไธรฟ์ เวลเนส คลินิก ร่วมกับ Pro Lab ซึ่งได้รับอนุญาติจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 หรือโควิด-19
 

RT-PCR.jpg
rapid-test-device-covid-19-virus-with-positive-result-close-up.jpg

ทราบผลทันที
* หากผลออกมาเป็นลบ ต้องตรวจซ้ำ เพื่อยืนยัน

Antigen Test Kit

RT-PCR

ผลตรวจแม่นยำกว่า
มีใบรับรองแพทย์

 
Flying Plane

Fit to Fly 

บริการใบรับรองเพื่อใช้ประกอบการเดินทางต่างประเทศ หรือ ใบรับรอง Fit to Fly

 

ตรวจโควิดนอกสถานที่ทั้งแบบ RT-PCR และ ATK

บริการตรวจโควิด ถึงบ้าน สำนักงาน บริษัท โรงงาน ในราคาพิเศษ

ตรวจโควิด-07.jpeg