top of page

บริการตรวจหาเชื้อโควิด
RT-PCR

ใช้เวลาในการตรวจเร็ว

แจ้งผลภายใน 24-48 ชั่วโมง
พร้อมใบรับรองผลการตรวจจาก PROLAB สามารถนำไปเบิกประกันได้เลย

RT-PCR

ข้อมูลเบื้องต้น COVID-19

โควิดไนน์ทีน (COVID-19) เป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้ปอดบวมหรือปอดอักเสบ หากรับการรักษาไม่ทันเวลา อาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

เนื่องจาก COVID-19 ยังไม่มีวิธีรักษาที่เฉพาะเจาะจง จึงมักเน้นไปที่การรักษาตามอาการ และให้ยาต้านไวรัสหลายตัวร่วมกัน รวมถึงการตรวจคัดกรองที่จะทำให้รับการรักษาได้ทันท่วงที

อาการบ่งชี้ของการติดเชื้อ
เมื่อรับเชื้อแล้วจะแสดงอาการภายใน 2-14 วัน ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน โดยอาการที่แสดงออกมีดังนี้

  • มีไข้ รู้สึกหนาว

  • ไอแห้ง เจ็บคอ และเป็นมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

  • อ่อนเพลีย หรือปวดเมื่อยตัว

  • เจ็บหน้าอก

  • หายใจเร็ว หายใจถี่ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย

  • ท้องเสีย

  • สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ผู้ที่ได้รับการติดเชื้อบางรายอาจไม่แสดงอาการใดๆ แต่สามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้

การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ (RT-PCR) เป็นวิธีที่ WHO หรือ องค์การอนามัยโลกแนะนำ เก็บตัวอย่างโดยใช้ก้านพลาสติกปลายนุ่มป้ายเยื่อบุในคอและเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก หากพบว่าเชื้อลงไปในปอดก็จะนำเสมหะในปอดออกมาตรวจด้วย

การตรวจวิธีนี้จะทำในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้น เพราะต้องระวังการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม

ข้อดี

  • สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยได้

  • เหมาะสำหรับการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค และใช้ติดตามผลการรักษาได้

ความแตกต่างระหว่างวิธี RT-PCR และ Antigen Test Kit

การตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction) เป็นการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอ และหลังโพรงจมูก (เช่นเดียวกันกับตรวจ Antigen) แต่จะทราบผลใน 1-2 วัน เนื่องจากต้องมีการวัดผลผ่านห้องปฏิบัติการ 
เป็นการตรวจที่มีความถูกต้องแม่นยำ
เป็นการตรวจที่แนะนำจาก WHO เนื่องจากสามารถตรวจหาเชื้อในปริมาณน้อยได้
สำหรับ Rapid Antigen Test เป็นการตรวจที่สะดวกและใช้ระยะเวลาน้อยกว่าในการวินิจฉัย เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในระดับเบื้องต้น หากผลออกมาเป็นบวก (พบเชื้อโควิด-19) ต้องตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันอีกครั้งเพื่อเข้ารับการรักษา 

RT-PCR.jpg
rapid-test-device-covid-19-virus-with-positive-result-close-up.jpg
bottom of page