Mood Swings

อารมณ์แปรปรวน

อารมณ์แปรปรวน หรือ Mood Swings คืออาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รวดเร็ว อาจเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ หรือเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วย ความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย และยังมักเป็นอาการที่พบได้ในกลุ่มคนวัยทอง และสตรีวัยหมดประจำเดือนอีกด้วย

สาเหตุ

อาการของอารมณ์แปรปรวนที่เห็นได้ชัด คือความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รวดเร็วจนผิดปกติ มีหลากหลายอารมณ์ใน 1 วัน รู้สึกเศร้า มีความสุข หรืออาจร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุ ถ้าหากอาการรุนแรงขึ้นจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงและตรงข้ามกัน และอาจมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย โรคสมาธิสั้นก็อาจพบอาการของอารมณ์แปรปรวนได้เช่นกัน

อารมณ์แปรปรวนถือเป็นอาการที่มักพบในโรคทางจิตเวช เช่น

- โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) ก่อให้เกิดอารมณ์แปรปรวนแบบสุดขั้ว ระหว่างอารมณ์ครื้นเครงและอารมณ์ซึมเศร้า

- โรคไบโพลาร์แบบไม่รุนแรง (Cyclothymic Disorder) ผู้ป่วยมักจะมีอารมณ์แปรปรวน ระหว่างอารมณ์ครื้นเครงและอารมณ์ซึมเศร้าที่ไม่รุนแรง แต่ก็มากกว่าคนปกติทั่วไป

- โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder) ผู้ป่วยโรคนี้จะมีอารมณ์ซึมเศร้าที่มากผิดปกติ บางรายอาจมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายร่วมด้วย

- โรคประสาทซึมเศร้า (Dysthymia) ผู้ป่วยจะมีอาการซึมเศร้าเรื้อรัง

- โรคความผิดปกติในการควบคุมอารมณ์ (Disruptive Mood Dysregulation Disorder) เป็นโรคที่เกิดขึ้นในเด็ก ทำให้เด็กมีอารมณ์ที่แปรปรวนผิดปกติ
ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (Borderline Personality Disorder) เป็นโรคทางจิตเวชที่สามารถทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวนแบบถาวร โดยมักจะรุนแรงและแปรปรวนและสามารถอยู่ได้นาน เช่น หุนหันพลันแล่น ปฏิกิริยาสุดขีด รู้สึกว่างเปล่าหรือกระสับกระส่าย ทำร้ายตนเองข่มขู่หรือพยายามฆ่าตัวตาย ความสัมพันธ์ทางอารมณ์และรุนแรงกับผู้อื่น ปัญหาความโกรธ

อารมณ์แปรปรวนเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีปัจจัยบางอย่างเป็นตัวกระตุ้น

1.การเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บเฉียบพลัน การเกิดอุบัติเหตุ จนถูกกระทบกระแทกทำให้เกิดการบาดเจ็บที่สมอง

2.พัฒนาการในเด็ก การเกิดอารมณ์แปรปรวนในเด็กอาจเป็นสัญญาณของโรคทางจิตพื้นฐาน ความพิการทางการเรียนรู้ หรือแม้แต่โรคทางกาย เช่น เด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ซึ่งอาจกระทบต่อการเรียนและความสัมพันธ์ เมื่อเด็กโตขึ้นอารมณ์แปรปรวนยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสูงสุดในช่วงวัยรุ่นและค่อยๆ ทรงตัวขณะย่างเข้าวัยหนุ่ม

3.ความผิดปกติของระดับฮอร์โมนในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เนื่องจากฮอร์โมนต่างๆส่งผลกับการทำงานของสมอง อาการอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากความผิดปกตินั้นสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการปรับระดับฮอร์โมน

4. การติดสารเสพติด สารเสพติดไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรุนแรง จนนำไปสู่ปัญหาทางจิตต่างๆ และสารพิษก็อาจทำลายสมองได้ด้วยเช่นกัน

ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ โรคที่เกี่ยวข้องกับสมองและระบบประสาท เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอารมณ์แปรปรวน ทว่าอาการป่วยบางชนิด เช่น โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคของต่อมไทรอยด์ และโรคที่ส่งผลกระทบต่อปอด ก็ทำให้ผู้ป่วยมีอารมณ์แปรปรวนได้

นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การรับประทานอาหาร เช่น อาหารที่มีน้ำตาลสูง ความเครียด การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต พฤติกรรมการนอนหลับ การใช้ยาในการรักษาโรคหรืออาการบางชนิด

Treatment แนวทางการรักษา

Holistic-Approach.jpg

วิตามินบำบัดทางหลอดเลือด Vitamin IV Drip

วิตามินบำบัดทางหลอดเลือด Vitamin IV Drip
ด้วยสูตรวิตามินที่หลากหลาย จึงช่วยตอบโจทย์ความต้องการในการฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างตรงจุด

Holistic-Approach.jpg

การวิเคราะห์วิตามินเฉพาะบุคคล

การวิเคราะห์สารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายแบบเฉพาะบุคคล ช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Holistic-Approach.jpg

ตรวจระดับฮอร์โมน Hormones Test

ฮอร์โมนที่ไม่สมดุลนั้น ส่งผลต่ออารมณ์ น้ำหนัก ความเหนื่อยล้า ผมร่วง ผมบาง และการนอนหลับ การปรับฮอร์โมนให้กลับมาสมดุล จึงมีส่วนสำคัญต่อการดูแลสุขภาพโดยรวมทั้งหมด

ตรวจระดับสารพิษตกค้างและการกำจัดสารพิษ Heavy Metal Test

สมองล้า เซลล์เสื่อมสภาพ และการอักเสบ อาจเกิดจาก โลหะหนักที่เราเผชิญในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัว และก่อให้เกิดภาวะสุขภาพต่างๆ จึงจำเป็นต้องกำจัดสารพิษอย่างเหมาะสม

ตรวจสุขภาพลำไส้ Urine Organic Test

การที่แบคทีเรียภายในลำไส้ไม่สมดุล อาจก่อให้เกิดโรค หรืออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ เพราะลำไส้คือสมองที่สองของคุณ และมีความสำคัญมากกว่าที่คุณคิด

Holistic-Approach.jpg

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง Food Intolerance Test

วิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยว่าอาหารชนิดไหนส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างตรงจุด เพื่อการหลีกเลี่ยงอย่างตรงจุด

Instagram: thrivewellnessth

LINE @thrivewellnessth

Thrive Clinic ไธรฟ์ คลินิก 
โครงการ The Crystal เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

🕙เปิดทุกวัน 10:00-20:00

© 2020 by Thrive Clinic

Thrive Wellness™
Line@.png