top of page

Thrive Wellness Clinic

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

ชั้น2 เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 
เวลาเปิดทำการ 10:00 -19:00 

thrive-clinic.png
dna_edited.jpg

Mood Swings

อารมณ์แปรปรวน

อารมณ์แปรปรวน หรือ Mood Swings คืออาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รวดเร็ว อาจเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ หรือเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วย ความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย และยังมักเป็นอาการที่พบได้ในกลุ่มคนวัยทอง และสตรีวัยหมดประจำเดือนอีกด้วย

Holistic-Approach.jpg

ตรวจระดับสารพิษตกค้างและการกำจัดสารพิษ Heavy Metal Test

สมองล้า เซลล์เสื่อมสภาพ และการอักเสบ อาจเกิดจาก โลหะหนักที่เราเผชิญในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัว และก่อให้เกิดภาวะสุขภาพต่างๆ จึงจำเป็นต้องกำจัดสารพิษอย่างเหมาะสม

Holistic-Approach.jpg

ตรวจสุขภาพลำไส้ Urine Organic Test

การที่แบคทีเรียภายในลำไส้ไม่สมดุล อาจก่อให้เกิดโรค หรืออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ เพราะลำไส้คือสมองที่สองของคุณ และมีความสำคัญมากกว่าที่คุณคิด

Holistic-Approach.jpg

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง Food Intolerance Test

วิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยว่าอาหารชนิดไหนส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างตรงจุด เพื่อการหลีกเลี่ยงอย่างตรงจุด

Treatment แนวทางการรักษา

Holistic-Approach.jpg

วิตามินบำบัดทางหลอดเลือด Vitamin IV Drip

วิตามินบำบัดทางหลอดเลือด Vitamin IV Drip
ด้วยสูตรวิตามินที่หลากหลาย จึงช่วยตอบโจทย์ความต้องการในการฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างตรงจุด

Holistic-Approach.jpg

การวิเคราะห์วิตามินเฉพาะบุคคล

การวิเคราะห์สารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายแบบเฉพาะบุคคล ช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Holistic-Approach.jpg

ตรวจระดับฮอร์โมน Hormones Test

ฮอร์โมนที่ไม่สมดุลนั้น ส่งผลต่ออารมณ์ น้ำหนัก ความเหนื่อยล้า ผมร่วง ผมบาง และการนอนหลับ การปรับฮอร์โมนให้กลับมาสมดุล จึงมีส่วนสำคัญต่อการดูแลสุขภาพโดยรวมทั้งหมด

dna_edited.jpg

สาเหตุ

อาการของอารมณ์แปรปรวนที่เห็นได้ชัด คือความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รวดเร็วจนผิดปกติ มีหลากหลายอารมณ์ใน 1 วัน รู้สึกเศร้า มีความสุข หรืออาจร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุ ถ้าหากอาการรุนแรงขึ้นจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงและตรงข้ามกัน และอาจมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย โรคสมาธิสั้นก็อาจพบอาการของอารมณ์แปรปรวนได้เช่นกัน

อารมณ์แปรปรวนถือเป็นอาการที่มักพบในโรคทางจิตเวช เช่น

- โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) ก่อให้เกิดอารมณ์แปรปรวนแบบสุดขั้ว ระหว่างอารมณ์ครื้นเครงและอารมณ์ซึมเศร้า

- โรคไบโพลาร์แบบไม่รุนแรง (Cyclothymic Disorder) ผู้ป่วยมักจะมีอารมณ์แปรปรวน ระหว่างอารมณ์ครื้นเครงและอารมณ์ซึมเศร้าที่ไม่รุนแรง แต่ก็มากกว่าคนปกติทั่วไป

- โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder) ผู้ป่วยโรคนี้จะมีอารมณ์ซึมเศร้าที่มากผิดปกติ บางรายอาจมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายร่วมด้วย

- โรคประสาทซึมเศร้า (Dysthymia) ผู้ป่วยจะมีอาการซึมเศร้าเรื้อรัง

- โรคความผิดปกติในการควบคุมอารมณ์ (Disruptive Mood Dysregulation Disorder) เป็นโรคที่เกิดขึ้นในเด็ก ทำให้เด็กมีอารมณ์ที่แปรปรวนผิดปกติ
ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (Borderline Personality Disorder) เป็นโรคทางจิตเวชที่สามารถทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวนแบบถาวร โดยมักจะรุนแรงและแปรปรวนและสามารถอยู่ได้นาน เช่น หุนหันพลันแล่น ปฏิกิริยาสุดขีด รู้สึกว่างเปล่าหรือกระสับกระส่าย ทำร้ายตนเองข่มขู่หรือพยายามฆ่าตัวตาย ความสัมพันธ์ทางอารมณ์และรุนแรงกับผู้อื่น ปัญหาความโกรธ

อารมณ์แปรปรวนเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีปัจจัยบางอย่างเป็นตัวกระตุ้น

1.การเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บเฉียบพลัน การเกิดอุบัติเหตุ จนถูกกระทบกระแทกทำให้เกิดการบาดเจ็บที่สมอง

2.พัฒนาการในเด็ก การเกิดอารมณ์แปรปรวนในเด็กอาจเป็นสัญญาณของโรคทางจิตพื้นฐาน ความพิการทางการเรียนรู้ หรือแม้แต่โรคทางกาย เช่น เด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ซึ่งอาจกระทบต่อการเรียนและความสัมพันธ์ เมื่อเด็กโตขึ้นอารมณ์แปรปรวนยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสูงสุดในช่วงวัยรุ่นและค่อยๆ ทรงตัวขณะย่างเข้าวัยหนุ่ม

3.ความผิดปกติของระดับฮอร์โมนในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เนื่องจากฮอร์โมนต่างๆส่งผลกับการทำงานของสมอง อาการอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากความผิดปกตินั้นสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการปรับระดับฮอร์โมน

4. การติดสารเสพติด สารเสพติดไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรุนแรง จนนำไปสู่ปัญหาทางจิตต่างๆ และสารพิษก็อาจทำลายสมองได้ด้วยเช่นกัน

ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ โรคที่เกี่ยวข้องกับสมองและระบบประสาท เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอารมณ์แปรปรวน ทว่าอาการป่วยบางชนิด เช่น โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคของต่อมไทรอยด์ และโรคที่ส่งผลกระทบต่อปอด ก็ทำให้ผู้ป่วยมีอารมณ์แปรปรวนได้

นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การรับประทานอาหาร เช่น อาหารที่มีน้ำตาลสูง ความเครียด การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต พฤติกรรมการนอนหลับ การใช้ยาในการรักษาโรคหรืออาการบางชนิด

bottom of page