top of page

Thrive Wellness Clinic

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

ชั้น2 เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 
เวลาเปิดทำการ 10:00 -19:00 

thrive-clinic.png

ทำไมต้องคุยกับนักจิตบำบัด หรือจิตแพทย์


ทำไมต้องคุยกับนักจิตบำบัด หรือจิตแพทย์

โรคทางอารมณ์ แทบจะกลายเป็นเรื่องแรกปะปนอยู่กับความเจ็บป่วยในปัจจุบัน อาจจะเพราะสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ที่ส่งเสริมให้อาการผิดปกติทางอารมณ์พบมากขึ้น และพบมากขึ้นในผู้ที่อายุน้อยลง


  • วัยเด็ก - สมาธิสั้น เด็กติดจอ เด็กไม่ได้ใช้เวลากลางแจ้งเพื่อเคลื่อนไหวร่างกายมากนัก

  • วัยเรียน - ภาวะเครียด กดดัน การแข่งขันในการสอบแข่งขัน

  • วัยทำงาน - ความเครียดจากสิ่งแวดแล้วที่เปลี่ยนไป สังคมเรียน >> สังคมทำงาน ทำให้เกิด Culture Shock ในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่

  • วัยที่มีครอบครัว มีลูก - ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทำให้เกิดความกดดันสูง และความเครียด

  • ผู้ที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน หรือ Menopause (ทั้ง ชาย และหญิง)
การดูแลตนเองและผู้ที่มีโรคทางอารมณ์ หรือสภาวะทางจิตใจที่ไม่ปกติ มีหลากหลายวิธี เช่น พบจิตแพทย์ พบนักบำบัด พบแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งขั้นตอน และการดูรักษาเคส อาจมีความแต่งต่างกันบ้าง 


นักบำบัด หรือ Therapist หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เฉพาะทาง (Specialized) นักบำบัดจะสามารถช่วยเหลือฟื้นฟูด้าน Mental Health ได้ เนื่องจากได้รับการรับรองจากหน่วยงาน หรือสถาบัน หรือมีหลักสูตรการเรียนรู้รองรับ และ/หรือต้องมีการฝึกฝน (Practice) ซึ่งมีหลากหลายแขนง เช่น นักศิลปะบำบัด (Arts Therapist), นักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapist), นักดนตรีบำบัด (Music Therapist),นักจิตบำบัด (Psychotherapist) เช่น นักบำบัดด้วย Bach Flower Remedies


คุณสมบัติพิเศษ ที่นักบำบัดมี ก็คือการรับฟัง หรือการเปิดใจฟัง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่อยู่ในภาวะอารมณ์ไม่มั่นคง สามารถแสดงความรู็สึก หรือเปิดเผยความรู้สึกออกมาได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็นอีกวิธีการที่ช่วยฟื้นฟูด้านอารมณ์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ อาจะต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วม หรือปรับด้วย Bach Flower Remedies ซึ่งสามารถดูแลควบคู่กับจิตแพทย์ ซึ่งแพทย์มีหน้าที่รักษาโรคทางจิตเวช (Psychiatric disorders) โรคทางระบบประสาท (Neurology) และโรคประสาทจิตเวช Neuropsychiatry)

ในปัจจุบัน มีผู้ที่สนใจการฟื้นฟูจิตใจ แบบทางเลือก หรือเลือกพูดคุยกับนักบำบัดมากขึ้น เพราะเป็นการช่วยให้ค้นพบตัวตน และยอมรับรู้สึกของตัวเอง และเกิดการแก้ไข หลายๆท่านต้องการที่จะลดยาจิตเวช ยาความเครียด หรือยาซึมเศร้า การพบนักบำบัดก็ถือเป็นอีกตัวเลือกที่ปลอดภัย

บทความโดย ผานิต อร่ามกุล 


Thrive Wellness Clinic มีบักบำบัด Bach Flower Therapist  คุณจันทร์ ชิดจันทร์ นวลแพง

Bach Flower Registered Practitioner จากประเทศอังกฤษ ซึ่งนักบำบัดนั้นจะต้องเรียนรู้ในการรับฟัง และใช้ Bach Flower Remedies ร่วมในกระบวนการปรับสมดุลจิตใจ 🩺ปรึกษา กับนักบำบัด Bach Flower 

Consultation พร้อมรับ Personalized Bach Flower Remedies 3,500 บาท

Personalized Bach Flower Remedies 2,900 บาท 

Private Consultation 45 นาที 1,500 บาท


โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page