Healthy Food ตอนที่ 1 มารู้จักหน่อไม้ฝรั่งกันเถอะ


Asparagus หรือ หน่อไม้ฝรั่ง มีดีอย่างไร Asparagus หรือ หน่อไม้ฝรั่ง มีดีอย่างไร
Asparagus หรือ หน่อไม้ฝรั่ง มีดีอย่างไร

WHY IT’S GOOD FOR YOU หน่อไม้ฝรั่งดีอย่างไร


หน่อไม้ฝรั่ง 4 ก้านมีโฟลิกแอซิด (Folicacid) 22% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน