Growth factor คืออะไร


Growth Factor กระชับรูขุมขน เติมเต็มอาหารผิว
Growth Factor กระชับรูขุมขน เติมเต็มอาหารผิว


Growth Factor คือ สารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในร่างกายค่ะ เป็นสารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชี