8 วิธีเพิ่ม Human Growth Hormone แบบธรรมชาติ

Human growth hormone (HGH) คือ หนึ่งในฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งของร่างกายเรา ซึ่งถูกผลิตโดยต่อมพิทูอิทารี่ ซึ่งมีความสำคัญต่อร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นด้านการเจริญเติบโต การซ๋อมแซมเซลล์ และควบคุมการเผาผลาญพลังงานของเรา โดยปรกติร่างกายของเราจะสามารถผลิต HGH เป็นประจำอยู่แล้ว


โดยเฉพาะในช่วงที่เราอายุ 20-49 ปี เราจะสามารถผลิตได้เป็น 1.5 เท่า ของคนอายุวัย 50-69 ปี และเป็น 4 เท่าของ คนที่อายถ 70 ปีขึ้นไป ในขณะที่เราอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ความสามารถของการผลิต HGH ก็ลดลงสวนทางกัน