อินซูลิน (Insulin) ฮอร์โมนสำคัญที่ช่วยกันให้เราไม่เป็นเบาหวาน
กาแฟหวานๆ ก่อนเริ่มงานช่วยสมองแล่น หรือเสี่ยงเบาหวานมากกว่ากันที่น้ำตาลในเลือดสูง เพราะอินซูลินน้อยเกินไป เรียนรู้และเข้าใจให้เราได้กินกาแฟหวานๆ ก่อนเริ่มงานได้ทุกวัน ผ่านฮอร์โมนอินซูลิน