วิตามินดีคือฮอร์โมน - Vitamin D is The New Hormone


วิตามินดี เป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน

เราทราบกันมานานแล้วว่า วิตามินดี เป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน มีหน้าที่หลักในการช่วยร่างกายดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสจากอาหาร ช่วยรักษาสมดุลแคลเซียมในเลือด และช่วยเก็บแคลเซียมเข้ากระดูก เพื่อคงมวลกระดูก เพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและฟัน การขาดวิตามินดี เป็นสาเหตุของโรคกระดูกอ่อนน่วม (Osteomalacia) ในเด็ก และป้องกันโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) ในผู้สูงอายุวิตามินดีคือฮอร์โมน - Vitamin D is The New Hormone
วิตามินดีคือฮอร์โมน - Vitamin D is The New Hormoneวิตามินดีจากแสงแดด