อันตราย 12 ประการ หากมีความเครียดสะสม (Stress) เป็นระยะเวลานาน