10 อันดับสารเคมีที่คุกคามสุขภาพของคุณ


สารเคมีนั้นปะปนอยู่ในสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันของเรา เช่น ผงซักฟอก, แชมพู, สบู่, เฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้า สารเคมีเหล่านี้มีผลต่อการเกิดโรคและข้อบกพร่องต่างๆเช่น โรคมะเร็ง, โรคต่อมไทรอยด์ และปัญหาสุขภาพหลายๆประเภท ต่อไปนี้คือ 10 อันดับสารเคมีสำคัญที่มีความเสี่ยงในวงกว้างและกำลังได้รับการตรวจสอบควบคุม