อันตราย 12 ประการหากมีความเครียดสะสม


เมื่อเราเข้าสู่ภาวะความเครียด ร่างกายของเราก็จะเกิดความผิดปกติในการทำงาน ทำให้ร่างกายทำงานด้อยประสิทธิภาพลง ซึ่งอาจจะสังเกตให้เห็นได้ตั้งแต่อาการเพียงเล็กน้อย จนถึงอาการที่หนักหนา ยิ่งความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นเรือยๆ ก็ยิ่งส่งผลต่อร่างกายมากขึ้นดังนี้  1. โรคหัวใจขาดเลือด ความเครียดมีผลต่อหัวใจและ