หายโควิด-19 แล้ว ทําไมยังเพลียอยู่?หายโควิดแล้ว ทําไมยังเพลียอยู่? Long COVID ภาวะที่จําเป็นต้องศึกษาเมื่อเราหายจากโควิด-19Long COVID ภาวะที่จําเป็นต้องศึกษาเมื่อเราหายจากโควิด-19 สังเกตุตัวเองและคนในครอบครัวที่เคยได้รับเชื้อ COVID ว่ามีอาการต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ หากมี อย่าปล่อยไว้โดยไม่ดูแล รีบเสริมภูมิต้านทาน หรือเข้ารับคำแนะนำจากแพทย์ในการดูแลตัวเอง