เรื่องใกล้ตัวที่น่ากลัวของสารปรอทปรอท คืออะไร เป็นแบบไหน

อันตรายจากปรอทพบได้ในไหนบ้าง

อาการแสดงออกเมื่อรับสารปรอท
‘ปรอท’ ไม่ได้พบแค่ในผู้ที่อุดฟันอมัลกัม หรือทำงานใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่อยู่รอบตัวคุณมากกว่าที่คิด ทั้งอยู่ในปลาที่คุณทาน เครื่องสำอางที่คุณแต่ง หรือเวลาที่คุณเป็นไข้