top of page

Thrive Wellness Clinic

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

ชั้น2 เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 
Opening Hours เวลาเปิดทำการ 10:00 -19:30 

thrive-clinic.png

World Suicide Prevention Day วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก


World Suicide Prevention Day วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

World Suicide Prevention Day วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ตรงกับวันที่ 10 กันยายนของทุกปี ถูกจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้ทั่วโลกมองเห็นและให้ความสำคัญกับการป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ประมาณการณ์ไว้ว่ามีคนฆ่าตัวตายในแต่ละปีมากกว่า 800,000 คน หรือพบว่ามีคนฆ่าตัวตาย 1 คนต่อ 40 วินาที


Theme World Suicide Prevention Day ในปี 2023 “Creating Hope Through Action”

การช่วยเหลือด้วยการส่งเสริมความเข้าใจ การเข้าถึง และการแบ่งปันประสบการณ์ สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในการจัดการเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย ทุกคนสามารถเป็นแสงสว่างให้กับผู้ที่เจ็บปวดได้
World Suicide Prevention Day วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

3 ปัญหาการฆ่าตัวตาย เริ่มต้นป้องกันได้จาก

  • การมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (Connect) ไม่ทำให้รู้สึกห่างเหินจนเกินไปและไม่ใกล้ชิดสนิทสนมจนเกินไป คนในครอบครัวต้องมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน

  • สื่อสารดีต่อกัน (Communicate) การสื่อสารที่ดีควรเป็นการสื่อสารที่สื่อจากความรู้สึกของตัวเองโดยตรง เช่น บอกความรู้สึกความต้องการอย่างจริงใจ และถามความเห็นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราสนใจในความรู้สึก รู้จักชื่นชมและขอบคุณเพื่อเพิ่มความรู้สึกที่ดีต่อกัน หรืออาจจะแสดงออกด้วยการ ยิ้ม จับมือ โอบกอด การสัมผัส จะช่วยสร้างพลังทางใจได้เป็นอย่างดี

  • เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน (Care) ให้เวลากับคนในครอบครัวให้มากๆ ใช้เวลาในทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อคนในครอบครัวมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น ก็พร้อมช่วยเหลือดูแล

วิธีเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย

  • คอยสังเกตคนรอบข้าง หากใครมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น มีความเครียด รู้สึกกังวล รู้สึกโกรธ รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระ เป็นโรคซึมเศร้า อารมณ์รุนแรง ใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์หนัก เริ่มพูดถึงหรือหาวิธีการฆ่าตัวตาย ให้เราคอยอยู่ข้างๆเปิดใจรับฟังปัญหาของเขาและอย่าตัดสินใจแทนเขา

  • บ่งชี้กลุ่มเสี่ยงที่มีอาการทางจิตเวช (mental disorder) หรือโรคทางจิตเวชที่เกิดจากการใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติด อาการปวดเรื้อรัง ภาวะเครียดสะสม ควรทราบอาการล่วงหน้า เพื่อให้สามารถจัดการรักษาและดูแลได้อย่างทันท่วงที

  • แนะนำญาติหรือบุคคลใกล้ชิดเก็บอุปกรณ์ที่สามารถใช้ฆ่าตัวตายหรือสารพิษต่างๆให้พ้นจากผู้ที่มีความเสี่ยง

  • อย่าให้ผู้ที่มีอาการเหล่านี้อยู่คนเดียว พยายามให้ผู้ที่คิดฆ่าตัวตายได้ระบายความในใจให้ได้มากที่สุด


การป้องกันการฆ่าตัวตายถือเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่และซับซ้อนอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงคนเดียว แต่จะต้องขอความร่วมมือจากหลายๆบุคคลรอบตัว เพราะการอยากฆ่าตัวตายมักเป็นผลมาจาก ความเครียดสะสม หมดกำลังใจ รู้สึกไม่มีค่า เป็นโรคซึมเศร้า เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากสารสื่อประสาทในสมองเกิดความไม่สมดุล ฉะนั้นเมื่อเราเกิดความเครียดสะสมมากๆและกลัวจะส่งผลมาถึงจุดนี้เราสามารถมาปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเช็กความสมดุลของสารสื่อประสาท และให้แพทย์ออกแบบการรักษาได้อย่างตรงจุดเพื่อช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตายได้อีกด้วย


กล้าที่จะปกป้องตัวเอง ด้วยการรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักจิตบำบัด

Comments


bottom of page