ออกกำลังอย่างหนัก แต่น้ำหนักก็ยังเป็นปัญหาหนักใจแม้ว่าคุณจะพยายามมากสักแค่ไหน แต่ร่างกายคุณไม่ร่วมมือกับคุณ

ลองมาดูกันที่สาเหตุที่ทำให้ ออกกำลังเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ลดสักที