ส่องคลิปสั้นๆ ก่อนนอน อาจส่งผลให้ Serotonin ไม่ปกติ


ส่องคลิปสั้นๆ ก่อนนอน อาจส่งผลให้ Serotonin ไม่ปกติ
ส่องคลิปสั้นๆ ก่อนนอน อาจส่งผลให้ Serotonin ไม่ปกติ

Serotonin คืออะไร

เพราะหน้าที่ของ Serotonin สั่งให้เรา…

Serotonin กับหน้าที่ในร่างกาย