กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน? ที่ระบบเผาผลาญมีปัญหา อาจเป็นเพราะ ‘ต่อมไทรอยด์อักเสบ’