ป้องกันแดดมากไปอาจขาด วิตามินดี!ร่างกายของเราทุกคนต่างต้องการวิตามินเพื่อหล่อเลี้ยงให้สุขภาพเราดีอย่างเป็นระบบ แม้จะไม่ได้ต้องการในปริมาณที่มากแต่ก็ไม่สามารถขาดไปได้เพราะวิตามินคือส่วนช่วยหลักที่จะทำให้อาหารที่เราทานเข้าไปแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานป้องกันแดดมากไปอาจขาด วิตามินดี!
ป้องกันแดดมากไปอาจขาด วิตามินดี!

ไธรฟ์ เวลเนส คลินิก ชวนตั้งเตือนความสำคัญของวิตามินต่างๆ ที่จำเ