ความเป็นเพศชาย เพศหญิง รายละเอียดยิบย่อยของฮอร์โมนเพศ ที่เราควรใส่ใจไม่แพ้การตรวจสุขภาพรายปี

สมอง คือ ศูนย์กลางการควบคุมร่างกาย ส่วนฮอร์โมนก็เป็นเหมือนการรับสารจากสมองเพื่อส่งต่อไปยังระบบที่ถูกป้อนไปอย่างเป็นระบบ เพราะฉะนั้นการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ก็ต้องให้ความใส่ใจเรื่องฮอร์โมนไม่แพ้กันไธรฟ์ พาคุณไปทำความรู้จักกับสารเคมีสำคัญที่ส่งผลตั้งแต่เรื่อง อาหารไม่ย่อย นอนไม่หลับ มีบุตรยาก เป็นสิว ไปจนถึงเรื่อง ความต้องการทางเพศ (Sex) ผ่านการ ตรวจฮอร